31.1 C
Варна

Новини от Варна и региона

вторник, юли 23, 2024

Скок на заплатите във Варна! Кои професии са най-добре платени?

Най-четени

Още публикации

Двоен е скокът на средните заплати във Варна за 10 години, сочи статистиката.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от
финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 148 029, което представлява 6.5% от общия брой на наетите в страната, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

В сравнение с 2021 г. броят на наетите се увеличава с 2 537 души или с 1.7%. Увеличение се наблюдава в 12 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (16.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (9.6%) и „Операции с недвижими имоти“ (8.7%).

Намаление на наетите лица е регистрирано в 7 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (60.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (8.5%) и „Строителство“
(6.7%). 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 18.6 и 12.5%. 
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) – 768.8 хил. и Пловдив – 223.4 хил., а най-малък в област Видин – 15.9 хиляди.
Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2022 г. е 19 448 лв., при 21 242 лева средно за страната.

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата в област Варна по години


В сравнение с 2021 г. средната работна заплата в област Варна нараства с 13.1%, в
обществения сектор – с 9.4%, а в частния сектор – с 14.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ – с 48.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 22.2%. 

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 г. са:


 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ –
35 337 лева;
 „Финансови и застрахователни дейности“ – 30 210 лева
 „Добивна промишленост“ – 29 667 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Други дейности“ – 12 929 лева;
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 13 913 лева;
 „Строителство“ – 15 073 лева.
По размер на средната работна заплата за 2022 г. област Варна е на второ място спрямо
другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 29 698 лв., а
най-ниско в област Благоевград – 13 833 лева.

Изпращайте своите сигнали на [email protected]

Реклама
spot_img
Будна Варна вече е в любимите Ви приложения!

Можете да следите новините на Будна Варна в своето любимо приложение! Бъдете информирани за най-важните събития от Варна и региона!

Абонирайте се за нашите канали във Вайбър и Телеграм:

Реклама
spot_img

Последни публикации