27.1 C
Варна

Новини от Варна и региона

петък, юли 19, 2024

Христо Христов: Имаме много жалби от жители на квартала срещу строителството на сграда на „Свидетелите на Йехова“ (видео)

Най-четени

Още публикации

Снимка и видео: Будна Варна

След като жители на варненски квартал скочиха срещу строителството на сграда на религиозните „Свидетели на Йехова“, медия „Будна Варна“ се свърза с кмета на район „Младост“. Ето каква информация сподели той с нашата медия относно този наболял въпрос.

Какво производство е стартирало в Район „Младост“-Община Варна свързано с Вероизповедание „Свидетели на Йехова“ в България?

В Район „Младост“ е входирано заявление за изменение на ПУП-ПРЗ за имот, който е собственост на Вероизповедание „Свидетели на Йехова“ в България. Имота е разположен в Район „Младост“ ж.к. “Възраждане“ и се намира в близост до жилищни блокове на ж.к. “Възраждане“ І м.р. и др. жилищни сгради, и част от него  е отредена за зелени площи. През 2006 г. по  повод недоволството на живеещите граждани в жилищните блокове в близост около парцела и не само  са подадени жалби пред Административен съд – Варна относно заповед от 2001 г. по силата на която е било променено отреждането на имота от „Обществено обслужване и озеленяване в „ обществено обслужване“. С Решение Административен съд Варна отменя заповедта на кмета от 2001 г., като я намира за незаконосъобразна, тъй като в нарушение на законовите. Заповедта е засегнала живота на голям брой лица, а именно тези, които живеят в непосредствена близост до въпросния имот, и трябва да бъдат посочени конкретни мотиви, за да бъде промяната на разпоредбите законосъобразна. ВАС отхвърля свързаната жалба на жалбоподателя организация с окончателно решение от 12 юли 2010 г. По-конкретно съдът констатира, че предходната съдебна инстанция правилно е приела, че жалбата срещу заповедта от 2001 г. е допустима.  

Получавали ли сте сигнали в Район „Младост“ от граждани относно Вероизповедание „Свидетели на Йехова“ в България?

От направена справка в архива на Район „Младост“ се установи, че при обжалването през 2006 г. са подадени множество жалби от граждани. Към настоящия момент също ме потърсиха притеснени живущите от Района и не само от бл.5 е с 4 входа и бл.2, който е с 6 входа и бл.4 с 2 входа, в които средно 300 апартамента по човека 1200 човека.

Знаете ли дали  Вероизповедание „Свидетели на Йехова“ е осъдило нашата държава в Страсбург и защо?

Поискали са голяма сума пари от Държавата като обещетение 116 309 евро, като  съдът им отхвърля претенцията като неоснователна и им присъжда само 9000 евро.

Решението е прието с особено мнение, като съдиите подписали особено мнение излагат следните съображения:

1.  Не мога да споделя мнението на мнозинството, констатиращо нарушение на чл. 9 от Конвенцията в това дело.

2.  Жалбоподателят е юридическо лице, представляващо известна религиозна група, която е законно регистрирана в България под името „Свидетели на Йехова“.

3.  Той се оплаква, че в продължение на години общинските и съдебните власти го възпрепятстват да построи храм незаконно и въз основа на съображения, базирани единствено на предразсъдъци и негативни предположения.

4.  На 9 юли 2007 г. кметът действително разпорежда спирането на строителството на църквата, инициирано от жалбоподателя. Това първо спиране обаче не е резултат от необосновано решение, а се основава на констатациите от проверка относно спазването на разпоредбите за строителните обекти. Това е изводът, до който достигат административните съдилища.

5.  Жалбоподателят подава жалби срещу решението на кмета да спре работата. Така на 28 ноември 2007 г. Административен съд-Варна достига до заключението, че решението е напълно законосъобразно в светлината на неспазването на разпоредбите за строителни обекти. Що се отнася до Върховния административен съд, на 16 юли 2008 г. той постановява, че твърденията за незаконни дискриминационни действия са неоснователни.

6.  Впоследствие жалбоподателят завежда няколко допълнителни производства за обжалване на мълчаливия отказ на кмета да отмени решението за спиране на строителните работи.

7.  Накрая в тези производства срещу кмета не се отсъжда за дискриминация или за произволно решение за възпрепятстване на изграждането на храма. Освен това съдилищата назначават експерт, който да изготви неутрално и добре информирано техническо становище и дори извършват правен анализ на изключенията, които евентуално биха могли да дадат възможност за възстановяване на строителните работи.

8.  Един от основните аспекти на случая е, че жалбоподателят не излага пред националния съд довода, че обжалваните решения са нарушили правото на изповядване на религия по смисъла на чл. 9 от Конвенцията. Трябва да помним, че религиозната организация е била разрешена и е получила пълно законно съществуване.

9.  Следователно случаят се отнася изключително до разрешение за строеж на църква върху земя, която не е предназначена за строителство в общинския застроителен и регулационен план. Не може да се смята, че една община е длъжна да отговаря на всички искания за изграждане на храм поради риск да бъде обвинена в дискриминационно и произволно отношение към определена религия.

10.  Фактът, че общината, изрично намирайки се под властта на кмета на Варна, прави публично изявление срещу изграждането на църква за Свидетелите на Йехова, е недостатъчен, за да се установи произволна предубеденост във въпросните национални решения.

11.  Обективният преглед, извършен от националните съдилища, им позволява да установят, че решенията, забраняващи възобновяването на строителните работи на църквата, не се основават на мотиви, които вероятно биха били неприемливи от гледна точка на Конвенцията. Балансирането на конкуриращите се права и свободи е извършено задоволително и обективно и не може да става въпрос, че решенията на общината всъщност се основават на скрити мотиви на религиозна нетърпимост.

12. Освен това трябва да се отбележи, че Свидетелите на Йехова на нито един етап не твърдят, че земята, върху която искат да построят своя храм, има каквато и да е специална свещена или символична стойност за тяхната религия. Държавните власти трябва да имат широка свобода на преценка по въпросите на градоустройството в своята община.

Изпращайте своите сигнали на [email protected]

Реклама
spot_img
Будна Варна вече е в любимите Ви приложения!

Можете да следите новините на Будна Варна в своето любимо приложение! Бъдете информирани за най-важните събития от Варна и региона!

Абонирайте се за нашите канали във Вайбър и Телеграм:

Реклама
spot_img

Последни публикации