31.1 C
Варна

Новини от Варна и региона

вторник, юли 23, 2024

Кметът на Варна Коцев: Няма да вдигаме данъците

Най-четени

Още публикации

Варна няма да вдига данъците, фокус са ни хората, естетизацията на града, привличането на инвестиции. Тези приоритети са заложени в проектобюджета на Варна за 2024 година„. Това коментира кметът Благомир Коцев.  


Макрорамката на бюджета на Община Варна за 2024 г. възлиза на 707,7 млн. лв. Приходите от делегирани държавни дейности са в размер на 338,6 млн. лв., а от местни дейности – 369,1 млн. лв. 


С най-голям относителен дял в бюджета е функция „Образование“ – 37 %, което е 263,4 млн. лв. През 2024 г. ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, детски градини и ясли, в създаване на модерна материално-техническа база за образование и кариерно развитие. Заложено е и увеличение с минимум 8,4% на заплатите на педагогическите специалисти и съизмеримо с това – на заплатите на непедагогическия персонал от 01.01.2024 г. 


„Варна – град на действието. Естетизация на Морската столица“ е водещ приоритет. Той предвижда подобряване на градската среда чрез проектиране и изграждане на нови инфраструктурни обекти, изграждане на обществени площи за спорт и отдих, изграждане на зелен пояс за Варна с паркове в 5-те района за по-чист и зелен град, ремонт на съществуващите обекти, в това число подлези, паркинги, тротоари и улици за осигуряване на достъпна жизнена среда. В документа е заложена генерална промяна в концепцията на управление на осветлението с дългосрочна перспектива чрез смарт-технологиите, която да доведе до значителна ефективност при използване на електрическата енергия; изграждане на видеонаблюдение на над 2 000 ключови места в целия град за ефективно осъществяване на контролни функции, които ще доведат до превенция на бъдещи противообществени прояви; поставяне на допълнително видеонаблюдение на 24 точки с постоянни вандалски прояви. Поддържането на чистотата в града на високо ниво и оптимизация на разходите за тази дейност чрез модерно сметосъбиране и изграждане на подземни контейнери също е заложено в бюджета заедно с изграждане на нови паркоместа, в т.ч. подземни паркинги с цел подобряване на само бизнес климата и туристическия капацитет, но и за бърза възвръщаемост на средствата. 


Вторият приоритет, залегнал в документа, е „Варна – град на хората. Град без периферия“. Целта е равномерно развитие и благоустройство на градската среда в кварталите и в центъра; създаване на удобствата за живот, учене, работа и придвижване на гражданите; подобряване на състоянието на градския транспорт; предоставяне на социални и административни услуги на високо ниво и възможно най-кратки срокове; поддържане на обществен ред и сигурност. Ще бъдат направени мащабни инвестиции в образователната система – ясли, детски градини, училища, общежития. Ще бъде модернизирана здравната инфраструктура с фокус здравето на хората.


Трети приоритет е „Варна – град на растежа и иновациите. Град на инвестициите“. Той предвижда прилагане на мерки за привличане на български и чуждестранни инвеститори, изграждане на индустриална зона, подкрепа на предприемаческата и стартъп-екосистемите за генерална промяна на икономическия профил на Общината. Акцент са още усилията за постигане на кръгова икономика, стимулирането на нисковъглеродни производства, високите и дълбоките технологии; подкрепата за иновации, технологичен трансфер, космически технологии; привличане на инвестиции в аутомотив, електромобилност, изкуствен интелект, дигитализация и ИКТ-сектор; изграждане на R&D-центрове и др.; по-голям пазарен дял на Варна и региона в синята и зелена икономики на Европа.


Общината залага на амбициозна програма за привличане на европейски средства. Кандидатствала е с 12 проектни предложения за реализиране на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на обща стойност 125,3 млв. лв. Реализацията им започва през 2024 г., като изпълнението им ще продължи до 2026 г. 


25,2 млн. лв. ще влязат в бюджета на Община Варна по програмата на Министерство на образованието за „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ за периода 2024-2026. Средствата са за четири проекта – нова сграда на III ПМГ „ Акад. Методи Попов“ и Нови сграда към ДГ №39 „Приказка, ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и пристройка на ясла №5 „Чуден свят“. 


100 милиона лева са осигурени от Министерството на финансите за обекти по Инвестиционната програма за общинските проекти, където Варна има одобрени 51 обекта за СМР и мащабно проектиране за 2024 г. 


Община Варна залага средства в програми за подкрепа на хората. 453 500 лева са предвидени за общинските програми за промоция, пррофилактика и рехабилитация на общественото здраве. 230 560 лв. са предвидени за помощи на социално слаби граждани, които се отпускат с решение на Общинския съвет. Средства за здравни помощи на граждани са в размер на 580 000 лв., в т.ч. за лечение – 188 337 лв. и за инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 391 663 лв.  5,4 млн. лв. са заложени за услугата Домашен социален патронаж. 


Документът залага на подобряване на събираемостта на просрочените задължение и на текущите данъци и такси, както и на глобите. В проектобюджета е заложена оптимизация на администрацията. Предвидени са и средства за по-добри условия в приюта за безстопанствени кучета в с. Каменар.


Капиталовата програма на Община Варна е на стойност 205 млн. лв. включително и средствата по европрограми. През 2024 г. ще се инвестират значителни средства в улично осветление, тротоари, подлези, Морската градина, културна и спортна инфраструктура, в здравния сектор, улици, тротоари, нови паркове и ремонт на пазарите.


Разходната част е съставена на принципа всички неефективно формирани и неприсъщи за дейността на общината разходи да бъдат елиминирани от проектобюджета. Той ще бъде представен пред варненци на публично обсъждане на 25.01.2024 г. в зала „Пленарна“ от 17:00 до 19:00 ч. След това документът ще бъде внесен за обсъждане в ресорните комисии на Общинския съвет. 

Изпращайте своите сигнали на [email protected]

Реклама
spot_img
Будна Варна вече е в любимите Ви приложения!

Можете да следите новините на Будна Варна в своето любимо приложение! Бъдете информирани за най-важните събития от Варна и региона!

Абонирайте се за нашите канали във Вайбър и Телеграм:

Реклама
spot_img

Последни публикации